Wiadomości branżowe Źywienie

Działaj ekoLOGICZNIE! Weź przykład z Nestlé

Dzięki nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[*] Polska wykonała ważny krok w kierunku europejskiego standardu zagospodarowania odpadów komunalnych. Za sprawą przyjętej regulacji sortowanie śmieci stanie się powszechną zasadą, a z gmin powinny zostać wyeliminowane nielegalne wysypiska. W lokalne prace porządkowe oraz propagowanie proekologicznej postawy w regionie rokrocznie angażują się pracownicy Nestlé Polska S.A. Oddział w Kaliszu, m.in. oczyszczając las winiarski nad zalewem Szałe. Akcja ta, z udziałem Organizacji Odzysku Rekopol, zaplanowana jest także w tym roku, przy okazji 19. edycji Sprzątania Świata.

Dzięki dotychczasowemu zaangażowaniu pracowników Nestlé w Kaliszu, wsparciu władz lokalnych oraz instytucji ekologicznych udało się oczyścić las winiarski nad zalewem Szałe z prawie 3 ton śmieci. W tym roku akcja sprzątania lasu została zaplanowana na 9 października.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne spoczywa na nas wszystkich. To w jak dużym stopniu je chronimy zależy od naszej świadomości ekologicznej i zaangażowania. Dlatego we wszystkich jednostkach organizacyjnych Nestlé w Polsce realizujemy szkolenia z zakresu ekologii oraz akcje edukacyjne. Ponadto przeprowadzamy inicjatywy na rzecz poprawy stanu lokalnego środowiska naturalnego w miejscowościach, w których zlokalizowane są nasze zakłady. Aktywnie podchodzimy również do wszelkich krajowych i międzynarodowych wydarzeń promujących troskę o ekologię. Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z pięciu obszarów strategii odpowiedzialnego biznesu realizowanej przez naszą firmę ? mówi Katarzyna Granat, Specjalista ds. Środowiska w Nestlé Polska S.A.

Nestlé w Polsce angażuje się w działania na rzecz poszanowania zasobów naturalnych i ochrony środowiska naturalnego zgodnie z przyjętą strategią Tworzenia Wspólnej Wartości (ang. Creating Shared Value, CSV). Łączna wartość inwestycji środowiskowych wszystkich jednostek organizacyjnych firmy w kraju wyniesie w latach 2012-2014 ponad 16 mln zł. Plany firmy obejmują m.in. obniżenie zużycia wody i energii w procesach produkcyjnych w zakładach Nestlé, jak i innych obszarach działalności. Od 2008 do 2011 wydatki Nestlé w Polsce związane z ochroną środowiska wyniosły 45 mln zł. Dzięki realizowanej polityce ekologicznej firma odnotowała 17% spadek zużycia wody oraz 12% spadek zużycia energii na tonę produktu.

Akcja Sprzątanie Świata odbędzie się w Polsce po raz 19-sty. Za jej organizację i koordynację w kraju odpowiadają Fundacje: Nasza Ziemia i Sprzątanie Świata ? Polska. Główne działania w ramach wydarzenia zaplanowane są w dniach 14-16 września 2012. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem ?Kocham, lubię, szanuję? nie śmiecę?.

Szczegółowe informacje na temat zaangażowania kaliskiego oddziału Nestlé w poprzednich edycjach Sprzątania Świata dostępne są na stronie www.nestle.pl.[*]Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897)

Similar Posts