Globalny Raport CSV Nestlé za rok 2011 otrzymał od GRI ocenę A+

Globalny Raport CSV Nestlé S.A. (Global Creating Shared Value Report) otrzymał od organizacji Global Reporting Initiative* (GRI) ocenę A+. Nestlé S.A. jest pierwszą światową firmą spożywczą, która została tak wysoko oceniona pod względem raportowania odpowiedzialnego biznesu. Pełną treść raportu można pobrać ze strony www.nestle.com.

W globalnym Raporcie Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé zostały przedstawione postępy i wyzwania firmy w kluczowych dla Nestlé obszarach ? żywienia, wody i rozwoju terenów wiejskich. W publikacji zaprezentowano działania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz w zakresie przestrzegania prawa.

Tegoroczny Raport podsumowujący, będący skróconą wersją Global Creating Shared Value Report, skupia się na reakcji firmy Nestlé na wyzwania związane z wodą. Nestlé stworzyło strukturę sekcji raportu poświęconą wodzie dzięki CEO Water Mandate, inicjatywie działającej pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact. Firma zwraca w niej szczególną uwagę na kluczowe elementy wskazane przez CEO Water Mandate: politykę publiczną, działania zbiorowe, operacje bezpośrednie, łańcuch dostaw i zaangażowanie obywatelskie.

Raport podsumowujący można pobrać ze strony www.nestle.com. Wszelkie materiały na temat CSV (zdjęcia, filmy, analizy) dostępne są pod linkiem www.nestle.com/csv.


Raporty Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé dotyczą nie tylko wody, żywienia i rozwoju obszarów wiejskich, lecz także kwestii takich jak prawa człowieka, różnorodność, zmiana klimatu, bioróżnorodność czy korupcja.

Tworzenie Wspólnej Wartości (Creating Shared Value, CSV) to globalna strategia zarządzania i rozwoju firmy Nestlé. Zgodnie z nią podstawą długofalowych relacji biznesowych i odnoszenia sukcesu jest prowadzenie działalności w taki sposób, by tworzyć wartość nie tylko dla udziałowców firmy, ale również dla całego społeczeństwa. Opracowując raporty CSV, Nestlé pragnie w przejrzysty sposób przekazywać informacje dotyczące długoterminowego i pozytywnego wpływu wywieranego przez firmę na społeczeństwo oraz jego przełożenia na efekty biznesowe.

W marcu 2012 pierwszy raport z realizacji strategii, polityk i dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu: ?Tworzenie Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce. Raport 2008-2011? wydało Nestlé Polska S.A. W publikacji zaprezentowano dokonania wszystkich spółek firmy w Polsce: Nestlé Polska S.A., Nestlé Waters Polska S.A. i CPP Toruń Pacific   Sp. z o.o. Raport zawiera również kluczowe elementy ?Strategii Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce na lata 2011-2013.? Pełna treść dokumentu dostępna jest na www.nestle.pl.

 

*GRI to międzynarodowa organizacja non-profit dostarczająca zasady zrównoważonego raportowania na całym świecie. Organizacja weryfikuje raporty niefinansowe na 3 poziomach: A, B, C, (gdzie poziom A ? jest najwyższą oceną) pod kątem transparentności i pokrycia określonej liczby wskaźników GRI w raporcie. Publikacje, które oprócz weryfikacji GRI przejdą zewnętrzny audyt otrzymują znak ?+?.


Authors

Related posts

Top