Pracownicy zakładu WINIARY w akcji ?Sprzątanie Świata ? Polska 2011?

22 września 2011 pracownicy Nestlé Polska S.A. oddział w Kaliszu po raz kolejny wezmą udział w sprzątaniu lasu winiarskiego nad zalewem Szałe. Przedsięwzięcie zaplanowano w ramach akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2011”, której przyświeca hasło: „Lasy to życie – chrońmy je”. Projekt wspierają: Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Kaliszu, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKO” oraz Rekopol Organizacja Odzysku S.A.

Tegoroczne sprzątanie lasu będzie prowadzone w godzinach 14.00 – 16.30. Wzorem ubiegłego roku udział w tej proekologicznej akcji jest dobrowolny. Worki i rękawiczki do zbierania i segregacji odpadów zapewni uczestnikom Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Kaliszu, pani Ewa Maciaszek. Natomiast kontenery na zebrane śmieci dostarczy kaliskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKO”. Zebrane i posegregowane odpady zostaną przewiezione do Zakładu Utylizacji Orli Staw.

„Dzięki ubiegłorocznej akcji i zaangażowaniu niemal 100 osób udało nam się oczyścić las winiarski z 1,5 tony śmieci. Rok 2011 jest szczególny, gdyż został ustanowiony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasów. Zgodnie z przyświecającym mu hasłem: ‘Lasy dla ludzi‘ chcemy przywrócić las nad zalewem Szałe wszystkim okolicznym mieszkańcom oraz turystom” – powiedziała Katarzyna Granat, Specjalista ds. Środowiska w Nestlé Polska S.A.

Dla wszystkich uczestników zostały przygotowane ekoatrakcje, drobne nagrody oraz upominki. Organizacja Odzysku Rekopol S.A. przeprowadzi konkursy i zabawy związane z tematem ekologii. Uwieńczeniem akcji będzie wspólny piknik na łonie natury.

Pracownicy kaliskiego zakładu chętnie angażują się w proekologiczne przedsięwzięcia. Wyrazem troski o najbliższe otoczenie jest nie tylko cykliczne sprzątanie lasu. Firma bierze również udział w akcjach sadzenia drzew w ramach corocznych obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska. W czerwcu 2011 zespół fabryki WINIARY ufundował i posadził na terenie Kalisza 50 lip drobnolistnych. Natomiast w 2010 roku podarował miastu 10 jarząbów (nazywanych popularnie jarzębiną). Ponadto zakład co roku stawia przed sobą nowy cel zmniejszenia zużycia wody i energii. Inwestuje w ekologiczne rozwiązania m.in. wymieniając oświetlenie terenu fabryki i powierzchni magazynowych na energooszczędne, odzyskując energię ze spalin pochodzących z kotłowni czy też pozyskując ją przy zastosowaniu turbiny parowej.

Authors

Related posts

Top