Pracownicy zakładu WINIARY zebrali ponad tonę śmieci w akcji ?Sprzątanie Świata ? Polska 2011?

Pracownicy Nestlé Polska S.A. oddział w Kaliszu zebrali 1 tonę i 140 kg śmieci podczas akcji oczyszczania lasu winiarskiego nad zalewem Szałe. Inicjatywę zrealizowano przy aktywnym wsparciu Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Kaliszu Pani Ewy Maciaszek, Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta „EKO” oraz Organizacji Odzysku Rekopol.

W akcji wzięło udział około 120 pracowników zakładu Nestlé, którzy – podzieleni na 3 grupy – sprzątali wydzielone obszary lasu. Ochotników wyposażono w rękawice ochronne oraz worki na śmieci. Do ekip porządkujących spontanicznie przyłączyli się również wędkarze, którzy regularnie przyjeżdżają nad zalew Szałe.

Tegoroczne sprzątanie lasu winiarskiego zostało połączone z przypadającą na wrzesień akcją „Sprzątanie Świata – Polska 2011”, której przyświecało hasło: „Lasy to życie – chrońmy je”. Inicjatywa doskonale wpisała się również w obchody ustanowionego przez ONZ Międzynarodowego Roku Lasów.

„Nowoczesne fabryki powinny dbać nie tylko o swoje towary i procedury, ale też o otaczające je środowisko. Doskonałość produkcyjna to już za mało. Konieczna jest też społeczna odpowiedzialność” – wyjaśnia Maciej Klęczek, dyrektor kaliskiej fabryki i dodaje: „Nestlé Polska konsekwentnie promuje ideę zrównoważonego rozwoju w zgodzie z lokalnymi społecznościami i zasobami. Sprzątanie lasu kaliskiego to jeden z przejawów takiego podejścia. Cieszę się, że w tegorocznej inicjatywie wzięła udział jeszcze większa liczba pracowników niż w roku ubiegłym. Świadczy to o naszej wrażliwości ekologicznej i stale rosnącym zaangażowaniu zespołu Nestlé w dbanie o środowisko naturalne”.

Po udanej akcji wszyscy uczestnicy mieli okazję sprawdzić się w konkursach na temat recyklingu i segregacji śmieci przygotowanych przez Organizację Odzysku Rekopol. Najlepsi otrzymali ekologiczne upominki.

Piknik, zorganizowany na zakończenie, był dobrą okazją do wniosków i podsumowań. W ocenie osób zaangażowanych w inicjatywę poziom zanieczyszczenia lasu w tym roku był znacznie niższy w stosunku do roku ubiegłego, co świadczy o rosnącej świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii i dobrze rokuje na przyszłość.

Celem corocznego zaangażowania zespołu Nestlé jest budowanie świadomości ekologicznej i promowanie odpowiedzialnego podejścia do zasobów środowiska naturalnego w regionie. Sprzątając las winiarski pracownicy kaliskiego oddziału Nestlé przywracają go okolicznym mieszkańcom i turystom, uwrażliwiając jednocześnie na jego olbrzymią rolę w codziennym życiu. Pokazują też jak racjonalnie gospodarować odpadami – począwszy od unikania generowania śmieci, przez ich segregację i recykling.

Authors

Related posts

Top