Wyniki za rok 2011: wzrost organiczny w wysokości 7,5%, wzrost stopy zysku o 60 punktów bazowych

Vevey, 16 lutego 2012 – Grupa Nestlé odnotowała w roku 2011 sprzedaż w wysokości 83,6 mld CHF oraz wzrost organiczny w wysokości 7,5%, kontynuując dobre osiągnięcia z lat poprzednich. Na wzrost organiczny złożył się realny wzrost wewnętrzny w wysokości 3,6% i wzrost cen o 3,6%.
 
Kluczowe wskaźniki finansowe Nestlé S.A. w 2011 roku i optymistyczne prognozy na 2012:
 
- Sprzedaż: 83,6 mld CHF, wzrost organiczny: 7,5%, realny wzrost wewnętrzny: 3,9%.
- Zysk operacyjny z działalności podstawowej: 12,5 mld CHF, stopa zysku: 15,0%, wzrost o 60 punktów bazowych, wzrost o 90 punktów bazowych według stałych kursów walut dla działalności kontynuowanej.
- Wzmocnienie pozycji rynkowej w skali globalnej, przy wzroście wynoszącym 13,3% dla rynków wschodzących i 4,3% dla rynków rozwiniętych. 
- Ciągłe inwestycje w innowacje i przedsięwzięcia służące wzrostowi, w tym sojusze partnerskie w Chinach i Nestlé Health Science. 
- Dochody bazowe na jedną akcję: 3,08 CHF, co oznacza wzrost o 7,8% według stałych kursów walut. 
- Proponowana dywidenda: 1,95 CHF na akcję. 
- Optymistyczne prognozy na rok 2012: wzrost organiczny w wysokości 5-6%, zwiększenie stopy zysku i dochodów bazowych na jedną akcję według stałych kursów walut.
 
Paul Bulcke, prezes Nestlé: „W 2011 roku zanotowaliśmy dobre wyniki i po stronie przychodów, i po stronie zysków, zarówno na rynkach wschodzących, jak i rozwiniętych. To był trudny rok, a 2012 przypuszczalnie nie będzie wcale łatwiejszy. Kontynuowaliśmy inwestycje zorientowane na przyszły wzrost i wzmocniliśmy nasz potencjał w skali globalnej. Zawiązaliśmy nowe sojusze partnerskie w Chinach. Z powodzeniem uruchomiliśmy działalność Nestlé Health Science. Nasza innowacyjność pomaga nam we wszystkich obszarach działalności – od pozyskiwania nowych konsumentów naszych marek na rynkach wschodzących, po wykorzystanie przywiązania konsumentów do naszych marek w krajach rozwiniętych. Nasi pracownicy są zjednoczeni wokół strategicznej mapy drogowej, która w dzisiejszej, nowej rzeczywistości nie straciła nic na aktualności, i dążą usilnie do trwałej poprawy wyników. Jesteśmy zatem dobrze przygotowani, by w 2012 roku osiągnąć zgodnie z „Modelem Nestlé” wzrost organiczny na poziomie 5-6%, oraz wzrost stopy zysku i dochodów bazowych na jedną akcję według stałych kursów walut”.


Authors

Related posts

Top